93 336 26 60

Atenció al Client: Dill-div: 9h - 15h* Atenció tel

La Diabetis Mellitus (DM) és un trastorn metabòlic de caràcter crònic caracteritzat per un augment de glucosa en sang (Hiperglucemia) que provoca el desenvolupament de complicacions que afecten tant al sistema nerviós (neuropatia perifèrica), provocant una disminució de la sensibilitat als peus, com al sistema vascular (arteriopatia perifèrica) provocant una disminució del reg sanguini a les extremitats inferiors.

Una de les complicacions més freqüents és l'anomenat peu diabètic, que es produeix com a conseqüència de la presència de Neuropatia, Isquèmia i Infecció. La unió d'aquests tres factors dóna lloc a l'aparició de petites lesions ulceroses provocades pels microtraumatismes que es donen al peu.

El Peu diabètic és la causa més freqüent d'ingrés hospitalari en les persones amb diabetis i la causa més freqüent d'amputació.   

Què hem de conèixer sobre el peu diabètic

Què és la neuropatia?

La Neuropatia és una de les complicacions microvasculars més freqüent de la diabetis, provocada per la hiperglucèmia mantinguda, i que pot arribar a ser incapacitant. Afecta les fibres nervioses. Segons el tipus de fibres afectades provoca un augment de la sensibilitat (Hiperalgèsia) o una disminució de la sensibilitat (hipoalgesia). Aquesta última és la forma en què apareix més freqüentment i sol afectar de manera bilateral. Aquesta disminució de la sensibilitat ens incapacita per detectar possibles lesions en el peu que seran la causa inicial de l'úlcera. La importància d'una diagnosi precoç ve donada per ser aquesta, una complicació asimptomàtica en la forma hipoalgesica; no dóna símptomes fins que apareix l'úlcera.

Què és la arteriopatia?

La Arteriopatia o Malaltia Arterial Perifèrica (EAP) és una manifestació de la Arteriosclerosi i es caracteritza per l'oclusió dels grans vasos de les extremitats inferiors. També produeix canvis funcionals en la microcirculació, el que contribueix a l'aparició i desenvolupament de les úlceres al peu. Acostuma a afectar els vasos distals i provoca obstruccions a diferents nivells de l'extremitat. El símptoma més important és la claudicació intermitent que es manifesta per dolor a la cama i apareix amb l'exercici físic i disminueix amb el repòs.

Què són les deformitats del Peu?

Una de les causes que poden provocar l'aparició del peu diabètic són les deformitats o alteracions estructurals (peu buit, peu pla, hallux valgus, dits en urpa, etc.) aquestes deformitats, ja sigui per causes intrínseques com les alteracions biodinàmiques (de la marxa) o per causes extrínseques: calçat, traumatismes, etc. augmenten el risc de patir petites rascades que poden acabar en úlceres de grans dimensions i molt difícils de curar.

 Què hem de tenir en compte?

 • Canvis de color i d'aspecte al peu: Qualsevol variació del color a la pell o qualsevol variació de l'aspecte en relació a l'altre peu, ja sigui per enrogiment, pal·lidesa, inflor etc. Canvis que apareguin en un sol peu.
 • Canvis en la temperatura; augment o disminució de la temperatura, qualsevol variació de la normalitat i especialment en relació a l'altre peu.
 • Canvis en l'estat de la pell o ungles: zones de la pell en que aparegui pell dura (durícies), zones rugoses o escamoses, engrossiment de les ungles. Qualsevol nou canvi en la pell o en les ungles.

Com evitar l'aparició de l'úlcera?

Mesures generals

 • Controlar la glucosa:
  • Valors de glucèmia basal 100 - 120 mg/dl
  • Valors de HbA1c 6 - 6,4%.
 • Fer exercici diari (caminar 10.000 passos diaris).
 • No fumar.

Mesures especifiques

Mantenir una higiene adequada:

 • Rentar-se els peus de forma específica en un recipient, mesurant la temperatura de l'aigua per assegurar que sigui inferior a 30 ºC, i durant un temps inferior a 3 minuts.
 • Assecar-se amb una tovalloleta de cotó, sobretot entre els dits i plecs.
 • Utilitzar cremes hidratants en presència de pell seca, evitant els espais interdigitals.

Tall d'ungles:

 • Material: Emprar tisora ​​de punta roma i preferiblement llimes de cartró. No utilitzar tallaungles, alicates, etc.
 • Forma: Les ungles han d'estar tallades arran del dit, de forma quadrada i amb les vores llimades.
 • Les ungles grans, dures o difícils han de ser tractades pel/per la podòleg/a.

Hàbits saludables:

 • Escalfar els peus: Mitjons de llana, mai fonts de calor.
 • Mitjons: de cotó a l'estiu i de llana a l'hivern. Observar que no deixi senyal l'elàstic.
 • No caminar descalços: No és recomanable en cap circumstància, incloent piscina, platja, etc.
 • No manipulació: No realitzar cures de calls, rodadits, etc. S'ha de visitar el/la podòleg/a.
 • Inspecció: Observar de forma diària la planta del peu i la zona lateral i interdigital i taló, a la recerca de lesions incipients, canvis de coloració de la pell, etc. sempre en un lloc ben il·luminat, amb un mirall, si cal. Cada dia i abans de posar-se el calçat.

Sabates:

 • Inspecció: Introduir la mà al calçat sempre abans de posar-se'l.
 • Forma: No ha de ser un número més gran. La forma ha de ser adequada; amb la punta arrodonida i el taló no més alt de 3 - 4 cm.
 • Utilitza sabates tancades per protegir tota la superfície del peu.
 • No fer servir sabates amb costures o plecs interns.

Cura de ferides:

 • Utilitzar sempre antisèptics incolors, gases estèrils, esparadrap hipo al·lèrgic o malles de subjecció.

 

En cas de tenir algun dubte, o en el moment de detectar alguna lesió ha d'acudir al/la podòleg/a.

La nostra vocació per la feina ben feta ens fa avaluar cada cas de forma única i amb la dedicació que es mereix. A l'Hospital Podològic UB comptem amb un equip multidisciplinari d'experts en peu diabètic, que en tot moment li atendran com es mereix per evitar així qualsevol complicació que pugui derivar-se de la seva diabetis i afectar als seus peus.

Demana la teva primera visita

Necessites atenció podològica?