93 336 26 60

Dill-div: 9-14:30h. (16-18h.*)

Acte d’homenatge de la Fundació Josep Finestres a la Dra. Virginia Novel Martí i al Dr. Joan Salsench Cabré amb motiu de la seva jubilació

Acte d’homenatge de la Fundació Josep Finestres a la Dra. Virginia Novel Martí i al Dr. Joan Salsench Cabré amb motiu de la seva jubilació

El passat 21 d’octubre se celebrà l’acte de jubilació de la Dra. Virginia Novel Martí i del Dr. Joan Salsench Cabré.

El Dr. Josep Antoni Plana,  vicerector del Grup UB, TIC i Serveis Comuns, en nom del rector, va oferir un discurs dedicant paraules de reconeixement i agraïment per la dedicació i trajectòria a tan il·lustres professionals.

La Dra. Virginia Novel ha estat professora titular de l’Ensenyament de Podologia i Directora facultativa de l’Hospital Podològic Universitat de Barcelona. La UB li ha atorgat la categoria de professora emèrita.

El Dr. Joan Salsench Cabré, catedràtic d’Odontostomatologia de la UB, ha exercit de director de Departament d’Odontostomatologia de la Facultat d’Odontologia de la UB i ha estat director facultatiu de l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona fins a la data de la seva jubilació.

L’acte se celebrà amb un dinar a la Masia Museu Serra i va comptar amb la presència del Dr. César Picado, delegat del rector com a comissionat per a Coordinació Hospitalària; la Dra. Misericòrdia Garcia, comissionada per a Desenvolupament Social i Envelliment; el Dr. Josep Maria Ustrell, director de Departament d’Odontostomatologia de la Facultat d’Odontologia de la UB; el Dr. Jordi Martínez, professor de la Universitat de Barcelona i secretari del Departament d’Odontostomatologia; la Sra. Anna María Pulpon, directora de l’Escola Universitària d’Infermeria UB; el Dr. Enric Giralt professor de l’Ensenyament de podologia i cap del Servei de Cirurgia de l’Hospital Podològic Universitat de Barcelona; el Dr. Baldiri Prat professor de l’ensenyament de podologia i cap del Servei de Podología Clínica de l’Hospital Podològic Universitat de Barcelona; l’equip directiu de la Fundació Josep Finestres, amb el Dr. Armand Arilla, director general de la Fundació; el Sr. Guillem Iñiguez, gerent; la Sra. Cristina Fernández, directora econòmica i la Sra. Olga Serra, directora d’Infermeria i Qualitat.

En primer lloc la Dra. Virginia Novel seguida del Dr. Joan Salsech, varen pronunciar dicursos carregats d’història, trajectòria i agraïment. Els diferents participants a l’acte varen dedicar paraules de reconeixement a ambdós homenatjats.

Per finalitzar tan emotiva celebració, el Dr. Josep Antoni Plana va lliurar les plaques d’agraïment i va recollir el compromís d’ambdós brillants professionals de continuar contribuint amb la seva expertesa en futurs projectes.