93 336 26 60

Dill-div: 9-14:30h. (16-18h.*)

Regulació de la recepta mèdica a nivell estatal

Regulació de la recepta mèdica a nivell estatal

L’Hospital Podològic Universitat de Barcelona normalitza el seu model de recepta per donar compliment i en conformitat amb el Reial Decret 1718/2010, que va entrar en vigor el passat 21 de gener de 2013 i que obliga que a partir de l’ esmentada data les receptes han de contenir una sèrie de nous requisits formals.

La nova recepta està constituïda per dos cossos, una part que quedarà en poder de la farmàcia i que les oficines de farmàcia hauran de conservar un cop dispensat el medicament i l’altra par adreçada al pacient que contindrà informació relativa a la pauta farmacològica indicada pel facultatiu.

Trobaran més informació en els documents adjunts.

Documents relacionats